Search
Generic filters
Välj en sida

Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor för Australienresor

Resenärens namn

Det är viktigt att namnen på resplanen stämmer överens med namnen i resenärens pass. Det gäller särskilt för flygbiljetter och eventuella visum. Om namnen är felstavade kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget. Kontakta omedelbart din resekonsult vid ev. stavfel eller felaktiga namn. Observera att det i många fall är omöjligt att ändra namn på flygbiljetten. Australienresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.

Handpenning

Vid beställning av resa betalas en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 2 000 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet

Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte är oss tillhanda 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.I samband med slutbetalning fastställs slutlig valutakurs för landarrangemang. Den eventuella höjningen sker i enligthet med de allmänna resevillkoren för paketresor.

Skatter och avgifter

Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten skrivs ut. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall måste alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan biljetten är slutbetald.

Biljett och resplan

8–10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och liknande skickas ut med resedokumenten. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts. Det är mycket viktigt att namnet är korrekt stavat och stämmer överens med det som står i biljetterna. Om namnet är felstavat kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget.

Bokningsavgift

Australienresor tar ut en bokningsavgift på 500 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra leverantörer tillkomma.

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan tas en ändringsavgift på 500 kr/per produkt ut. Vid ändringar av t.ex. destinationer eller namn tillkommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma. Vid avbokning gäller andra regler – se nedan.

Reservation för ändringar

Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan Australienresor föra över kostnaderna för detta till kunden. Australienresor tar heller inte ansvar för ändringar i flygbolagens regler.

Avbeställning

Som utgångspunkt är inte paketresan återbetalningsbar. Undantag är om du fått information om andra avbeställningsvillkor vid bokningstillfället. Om du måste avboka din resa, kommer vi naturligtvis att försöka hjälpa dig med att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris från våra tredjepartsleverantörer mot en administrativ kostnad.

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom, oförutsedda händelser eller dödsfall i familjen. Obs! Avbeställningsskyddet måste betalas tillsammans med handpenningen. Australienresor erbjuder förmånliga försäkringar.

Inställd resa

Resan kan ställas in på grund av omständigheter som Australienresor eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.

Pass, visum och reseförsäkring

Resenärer är själva ansvariga för att ha pass och de visum som krävs för resan. Passet måste vara giltigt 6 månader efter utresa på det aktuella landet.

Det krävs visum till Australien och Nya Zeeland. Australienresor ordnar med 3 månaders turistvisum för sina resenärer till Australien. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs det att man har en giltig returbiljett. Stillhavsöarna kräver inte visum av svenska medborgare, ett 3 månaders uppehållstillstånd ges vid gränsen.

Viktig information vid resa till Australien. För att ditt ETA visum ska vara giltigt för inresa till Australien krävs att du är vid god hälsa och inte har några anmärkningar i straffregistret. Om du har eller har haft tuberkulos eller om du tidigare varit straffad för lagbrott, vänligen kontakta din resekonsulent.

Fr.o.m 1. oktober 2019 måste alla svenska medborgare som ska resa till eller via Nya Zeeland registrera sig elektroniskt i förväg. Visumet kallas NZeTA, och kan ansökas via denna länk: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/nzeta
Kostnaden för visumet är NZD 12. Förutom ett visum (NZeTA) måste du också betala en turistavgift (IVL) NZD35. Om du bara är i transit behöver du inte betala IVL.

Viktig information för resa till USA. Vänligen kontrollera om resrutten går via USA, då det inte alltid framgår av resplanen.

Sedan 2009 måste alla som ska resa till USA utan visum, registrera sig elektroniskt i förväg. Detta betyder att svenskar som reser visumfritt till USA med elektroniskt pass, måste fylla i formuläret på https://esta.cbp.dhs.gov/esta senast tre dagar före avresa. Registreringen är giltig i två år, och man kan resa fram och tillbaka hur många gånger man vill. USA har sedan 2010 en egen turistskatt på 14 dollar, detta belopp betalas samtidigt som man registrerar sig via ESTA.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass. Är du i tvivel om ditt pass är elektroniskt läsbart, kontakta närmaste polismyndighet som ställer ut pass.

Kom ihåg giltigt pass och reseförsäkringsbevis med kontaktinformation och policynummer.
Vi rekommenderar att man tar med en kopia av sitt pass på resan om man skulle förlora passet. Det är en god idé att bekanta sig med villkoren i din reseförsäkring. Kontakta oss om du behöver en reseförsäkring. Vi samarbetar med ERV Europeiska Reseförsäkring.

Om du inte är svensk medborgare är det viktigt att kontrollera vilka regler som gäller för din nationalitet.

Internationellt körkort

Internationellt körkort är obligatoriskt för Australien och Nya Zeeland och kan beställas hos motormännen. www.motormannen.se

Brister som framkommer under resan

Resenärer har skyldighet, att utan fördröjning informera om varje brist som konstateras under genomförandet av paketresan. Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brist under resan ska detta påpekas till leverantören på plats (ex hotell, utflyktsföretag osv) så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligen för Australienresor och man ska i sådana fall ta med en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad. Detta så att Australienresor kan ta upp ärendet med leverantören i efterhand. Om du väntar tills dess du har kommit hem kan vi inte påverka eller göra något åt de fel och brister som har uppstått. Om problemet inte kan lösas på resmålet, kan du sända oss en skriftlig reklamation till följande adress. Australienresor AB, Dalagatan 21, 113 24 Stockholm. Obs! vi har skriftlig behandling av reklamationer.

Om du inte är nöjd med hur vi löser reklamationen på, kan du alltid kontakta Allmänna reklamationsnämnden www.arn.se

Resegaranti

I enlighet med resegarantilagen har Australienresor som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll

Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som Australienresor inte råder över, kan dessa prisändringar belastas kunden.

Bagage

Hur mycket bagage man som resenär kan ta med på resan beror på vilket flygboag du reser med. För information se flygbolagets hemsida eller när du har en flygboking, www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka bagaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer

För information om vaccinationer kontakta din läkare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information.

Medicin

Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Språk

Om inget annat anges, är samtliga guidade turer och rundvisningar på destinationen på engelska.

Tillgänglighet

Resan är generellt inte lämpad för personer med funktionsnedsättning, men vid förfrågan gör vi vårt bästa för att tillpassa resan.

Deltagaren måste själv kunna transportera sitt bagage och kunna resa utan assistans. Vid speciella behov är det viktigt att upplysa om detta vid bokningen.

Kreditkort eller kontanter

Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär

På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Tullbestämmelser

Till Australien får man inte lov att föra in någon form av matvaror eller konserver. Djur, levande eller uppstoppade, plantor, blommor, nötter och jord är också förbjudet att föra in i landet. De australiensiska myndigheterna följer dessa restriktioner väldigt noggrant och kan skriva ut böter på plats om man bryter mot reglerna. För mer information gå in på www.australia.gov.au. Till Nya Zeeland gäller i stort sett samma restriktioner. För mer information gå in på www.customs.govt.nz. Det är alltid resenärens ansvar att följa gällande regler. Om du är osäker på något kontakta ambassaden för det landet som du ska resa till.

Vart vill du resa?