SØK
Generic filters
Exact matches only
Välj en sida

Resevillkor

Resevillkor

Resevillkor för Australienresor

Resenärens namn
Det är viktigt att namnen på resplanen stämmer överens med namnen i resenärens pass. Det gäller särskilt för flygbiljetter och eventuella visum. Om namnen är felstavade kan du bli avvisad vid incheckningen till flyget. Kontakta omedelbart din resekonsult vid ev. stavfel eller felaktiga namn. Observera att det i många fall är omöjligt att ändra namn på flygbiljetten. Australienresor är inte ansvarig för eventuella oöverensstämmelser.
Handpenning

Vid beställning av resa betalas en handpenning på 10 % av ordervärdet eller minimum 2 000 kronor per person. Observera att vid specialpriser måste oftast hela flygpriset betalas vid bokningstillfället. Handpenningen ska vara betalad senast 7 dagar efter det att beställningen är gjord.

Restbeloppet
Restbeloppet ska normalt betalas senast 30 dagar före avresa. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte är oss tillhanda 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.I samband med slutbetalning fastställs slutlig valutakurs för landarrangemang. Den eventuella höjningen sker i enligthet med de allmänna resevillkoren för paketresor.
Skatter och avgifter

Valuta, oljepriset och andra faktorer påverkar de skatter och avgifter som läggs på biljettpriset, och dessa kan ändras ända fram till dess att biljetten skrivs ut. För att undvika en höjning av priset kan man välja att betala för biljetten vid bokningstillfället. I annat fall måste alla eventuella prishöjningar från flygbolagen som tillkommer efter bokningstillfället inkrävas från resenären innan biljetten är slutbetald.

Biljett och resplan

8–10 dagar innan avresa får du biljetter, resplan, m.m. Vouchers för hotell och liknande skickas antingen ut med biljetterna eller väntar på er i receptionen på ert första övernattningsställe i Australien eller Nya Zeeland. Resenären är själv ansvarig för att kontrollera att orderbekräftelsen och färdhandlingarna motsvarar det som beställts.

Bokningsavgift

Australienresor tar ut en bokningsavgift på 500 kr/person. I vissa fall kan en reservationsavgift från våra leverantörer tillkomma.

Ändringar

För varje ändring i reseavtalet som företas av resenären före avresan tas en ändringsavgift på 500 kr/per produkt ut. Vid ändringar av t.ex. destinationer eller namn tillkommer en avgift på 1 500 kronor per ändring. Utöver detta kan avgifter från våra leverantörer tillkomma. Vid avbokning gäller andra regler – se nedan.

Reservation för ändringar

Uppgifter i bokningsbekräftelse, katalog, prislista, offert och broschyr kan ändras fram till 20 dagar före avresa. Om flygbolagen ändrar sina priser kan Australienresor föra över kostnaderna för detta till kunden. Australienresor tar heller inte ansvar för ändringar i flygbolagens regler.

Avbokning

Om inte annat framgår av orderbekräftelsen gäller följande regler (för vissa flygbiljetter och arrangemang gäller andra regler):

1. Vid avbokning tidigare än 30 dagar före avresa ska resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
2. Vid avbokning 30 dagar och fram till 14 dagar före avresa erläggs 20 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
3. Vid avbokning 13 dagar och fram till 8 dagar före avresa erläggs 50 % plus eventuella avgifter från våra leverantörer.
4. Vid avbokning mindre än 7 dagar före avresan erläggs 100 % av resans pris i avbokningskostnad.

Vi rekommenderar våra kunder att teckna en avbeställningsförsäkring som täcker dessa utgifter vid akut sjukdom, oförutsedda händelser eller dödsfall i familjen. Obs! Avbeställningsskyddet måste betalas tillsammans med handpenningen. Australienresor erbjuder förmånliga försäkringar.

Efter avresa från Sverige sker ingen återbetalning av ev. hotell och andra arrangemang som bokas om eller avbokas under resans gång.

Inställd resa
Resan kan ställas in på grund av omständigheter som Australienresor eller dess leverantörer inte kan förutse eller har någon kontroll över. Skulle så ske återbetalas hela resans pris, men kunden kan inte ställa ytterligare krav på ersättning.
Pass och visum

Resenären är själv ansvarig för att ta med pass och visum på resan. Passet måste vara giltigt under hela resan, men vi råder våra kunder att ha pass som är giltiga minst 6 månader efter hemkomst. Vissa länder i Asien kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter avresa från det aktuella landet.

Det krävs visum till Australien och Nya Zeeland *. Australienresor hjälper till med 3 månaders turistvisum för sina resenärer som ska besöka Australien. Vid inresa till Australien och Nya Zeeland krävs giltig returbiljett.

*Visum för inresa till Nya Zeeland införs 1 oktober 2019. Visum kan beställas från 1 juli 2019.

För resor med transfer eller stopp i USA krävs elektroniskt läsbara pass och ett godkänt inresetillstånd eller visum. Ansökan om inresetillstånd – ett sk. ESTA ska göras senast 72 timmar innan avresa och är kundens ansvar, mer info www.usemb.se. Kontrollera alltid om rutten går via USA då det inte alltid framgår av resplanen.

Om det är aktuellt med stopp i andra länder är det viktigt att ni undersöker inrese- och visumbestämmelser. Svenska medborgare undersöker detta på www.swedenabroad.com, eller kontakta oss för ytterligare information.

Internationellt körkort

Internationellt körkort är obligatoriskt för Australien och Nya Zeeland och kan beställas hos motormännen. www.motormannen.se

Brister som framkommer under resan

Om det finns grund för klagomål eller om man kan påvisa brister under resan, ska detta påpekas till leverantören på plats (t.ex. hotell, utflyktsföretag osv), så att felet kan avhjälpas eller problemet lösas. Skulle problemet/bristen inte lösas måste detta påpekas skriftligt till Australienresor. Dessutom ska kunden ta med sig en underskrift från leverantören på att problemet/bristen är påtalad, för att Australienresor ska kunna ta upp problemet med leverantören i efterhand.

Skulle en tvist uppstå mellan resenären och Australienresor och ärendet går vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (www.arn.se) följer Australienresor naturligtvis nämndens beslut.

Resegaranti

I enlighet med resegarantilagen har Australienresor som arrangör av paketresor ställt säkerhet hos Kammarkollegiet. Resegarantin gäller inte vid köp av enbart flygbiljett.

Förbehåll

Samtliga priser som anges i kataloger, prislistor, webbsidor och andra publikationer är cirkapriser som kan ändras utan förvarning. Vi reserverar oss också mot tryckfel. Vid ändringar i valuta, oljepris eller andra faktorer som Australienresor inte råder över, kan dessa prisändringar belastas kunden.

Bagage

Hur mycket bagage man som resenär kan ta med på resan beror på vilket flygboag du reser med. För information se flygbolagets hemsida eller när du har en flygboking, www.checkmytrip.com och ange ditt bokningsnummer och efternamn. Kom ihåg att märka bagaget tydligt med namn och adress.

Vaccinationer

För information om vaccinationer kontakta din läkare eller gå in på www.vaccindirekt.se för aktuell information.

Medicin

Receptfri medicin kan tas med utan intyg. Om du tar med dig större mängder receptbelagd medicin ska du ta med dig ett intyg på engelska från läkaren som säger varför du behöver ha den med dig.

Kreditkort eller kontanter

Det mest utbredda betalningsmedlet är kreditkort. Resecheckar används sällan nuförtiden. Kontakta din bank för mer information.

Inreseformulär

På flygplanet får man ett inresekort som man ska fylla i och lämna in innan man får komma in i landet.

Lokala flygplatsavgifter

Vid internationell avresa från Nya Zeeland betalas en flygplatsavgift på NZD 25. Från Bangkok, Thailand betalas THB 500.

Tullbestämmelser

Till Australien får man inte lov att föra in någon form av matvaror eller konserver. Djur, levande eller uppstoppade, plantor, blommor, nötter och jord är också förbjudet att föra in i landet. De australiensiska myndigheterna följer dessa restriktioner väldigt noggrant och kan skriva ut böter på plats om man bryter mot reglerna. För mer information gå in på www.australia.gov.au. Till Nya Zeeland gäller i stort sett samma restriktioner. För mer information gå in på www.customs.govt.nz. Det är alltid resenärens ansvar att följa gällande regler. Om du är osäker på något kontakta ambassaden för det landet som du ska resa till.

Vart vill du resa?

KONTAKTA OSS