Search
Generic filters
Välj en sida

Vårt engagemang för Australien

7. januari 2020

Det är tragiskt med de bränder som nu härjar i Australien. Människor, flora, fauna och natur är svårt berörda i många områden i landet. Våra tankar går till alla dem som är drabbade av naturkatastrofen.

Vi har fått några synpunkter från personer som tycker det är fel och cyniskt av oss att marknadsföra resor till Australien när landet är drabbat på detta sätt.

Någon är kränkt på Australiens vägnar av att vi annonserar de många unika upplevelserna man kan ha i Australien, när många står utan hus och hem och flera har omkommit i bränderna. Därför vill jag gärna förklara varför vi fortsätter att marknadsföra Australien som ett av världens mest fantastiska resmål.

För det första måste man komma ihåg att Australien är en enormt stor kontinent och att den största delen av Australien inte påverkas av bränderna. Många av de största natur- och turistupplevelserna ligger i de oberörda områdena och är fortfarande öppna och tillgängliga som vanligt.

Turistindustrin är en av de största näringarna i Australien. Miljoner av människor har direkt och indirekt sin inkomst från denna industri. Det är tragiskt för alla dem som mist sitt levebröd i de brandhärjade områdena, men det betyder inte att vi av lojalitet med dem, att det även ska drabba alla som arbetar inom turism i de oberörda områdena, genom att inte marknadsföra och sälja resor dit.

Turistnäringen i Australien är bland världens mest Eco vänliga och är stolta över det arbete de gör för att värna om naturen och djurlivet. Många driver faktiskt «conservation»-verksamheter i anknytning och/ eller i tillägg till sin turistverksamhet, där intäkter från turismen finansierar bevaringsprojekten.

Vi är i tät kontakt med många av dem som är drabbade av bränderna och med de som inte är det. Alla ber oss att inte glömma dem, och att vi fortsätter att vara aktiva i marknadsföringen av Australien så att de kan finansiera återuppbyggnaden.

Australiensiska myndigheter har beviljat 12 miljarder kronor för återuppbyggnad, men det kommer att krävas mycket mer resurser för detta arbete framöver. Många av dessa medel måste komma från olika aktörer inom turismen.

Vi kunde nog ha sparat en del pengar genom att stoppa annonseringen av resor till Australien i några månader och istället använt dessa pengar på marknadsföring av andra destinationer under våra övriga varumärken. Men vi väljer att vara lojala mot våra vänner och samarbetspartners i Australien och bidrar på vårt sätt till att återuppbygga det som gått förlorat.

Senaste nytt från Australien nu i dag är att det har kommit kraftiga regn i flera av de utsatta områdena och temperaturen har sjunkit betydligt. Regnet ska enligt meteorologerna fortsätta till och med torsdag. Detta är goda nyheter och kan förhoppningsvis ge brandkåren den hjälp de behöver för att ta kontroll över bränderna.

Rolf Eirik Kjeseth
VD
Australiareiser Group Scandinavia